Welke HeartBeat?

De HeartBeat van uw organisatie, ofwel, hoe gaat het met de medewerkers? Vaak wordt dit gemeten met grootschalige onderzoeken, meestal één keer per jaar. Maar zou het niet beter zijn continue een beeld te hebben van hoe de medewerkers in hun vel zitten? Dan kan dit gekoppeld worden aan gebeurtenissen in de organisatie of de samenleving. Ook kan er daardoor direct worden bijgestuurd waar nodig. Om dit te volgen hebben we de HeartBeat ontwikkeld.

Hoe werkt dit?

De HeartBeat meet frequent op hoofdlijnen hoe het gaat met de medewerkers. De uitvoering kan verschillen, maar we gebruiken altijd een zeer korte vragenlijst met als kernvragen hoe de medewerker in zijn vel zit en waar dit mee te maken heeft. Afhankelijk van de organisatie kan dit wekelijks of maandelijks worden gevraagd, aan al het personeel of een deel ervan. Door inzet van diverse technieken, bijzondere vragenlijsten, uitnodigingen via SMS of Whatsapp blijven deelnemers betrokken bij het onderzoek en blijft de respons hoog.

Wat kun je ermee?

Vanwege de hoge frequentie rapporteren we de HeartBeat bij voorkeur in een dashboard. Dit dashboard kan de organisatie inzicht geven op hoofdlijnen, waardoor de motivatie tot deelname bij de medewerkers ook hoog blijft. Op basis van autorisatie regelen we in wie welke resultaten kan zien, bijvoorbeeld de resultaten van de eigen afdeling.

Door kort op de bal te zitten, wordt de organisatie in staat gesteld direct te reageren op ontwikkelingen in het bedrijf. Juist door dit te doen wordt de betrokkenheid van de medewerker sterk verbeterd met uiteindelijk een positief effect op de hele organisatie. Indien gewenst is het ook mogelijk individuele activatie in dit proces mee te nemen. Denk dan aan het leggen van contact tussen de medewerker en bijvoorbeeld HR bij bepaalde antwoordpatronen. Uiteraard alleen als de medewerker dit wil.