Om topics te genereren voor de nieuwe AM dag – AM Next Level – heeft Miles het AM Insights onderzoek uitgevoerd. Hier hebben we de verzekeringssector bevraagd over vier verschillende onderwerpen: mobiliteit, vitaliteit, verduurzaming en digitalisering. Welke ontwikkelingen in de sector worden verwacht?

Mobiliteit
Sinds juli 2022 zijn een aantal Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) verplicht op nieuwe auto’s. Denk hierbij aan parkeersensoren, een noodremsysteem of rijbaanassistentie. 81% verwacht dat door de ADAS de schadelast op de lange termijn (langer dan 2 jaar) gaat afnemen. Op korte termijn (binnen 2 jaar) zal het ook al effect hebben, maar nog minder sterk (54%).

Ruim de helft van de respondenten verwacht dat elektrische en zelfrijdende auto’s (zeer) veel impact gaan hebben op de markt van autoverzekeringen (resp. 55% en 53%). Ook geeft 54% aan te verwachten dat autofabrikanten zelf verzekeringen gaan verkopen.

Vitaliteit
Ongeveer driekwart (74%) van de respondenten verwacht dat (long) COVID de komende jaren enige impact gaat hebben op de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers. Een op de vijf denkt zelfs dat dit (zeer) veel impact gaat hebben. Ook hybride werken gaat een impact hebben denkt men. Driekwart (74%) verwacht dat dit een positief effect zal hebben op de vitaliteit en inzetbaarheid, maar een op de zes (16%) respondenten verwacht juist een negatieve impact.

Aanbieders van verzuimverzekeringen zijn erbij gebaat dat het verzuim zo laag mogelijk is. Wat mag een verzekeraar doen om werkgevers te stimuleren het verzuim zo laag mogelijk te houden? Bijna de helft (47%) van de respondenten geeft aan dat zij het prima vinden als werkgevers aangesproken worden als er onder het personeel veel gerookt wordt. Het opvragen van gezondheidsgegevens of informatie over wat werknemers in hun vrije tijd doen, kan op veel minder draagvlak rekenen. Drie op de tien (295) vindt nog dat op geaggregeerd niveau gezondheidsgegevens opgevraagd mogen worden, maar slechts 16% vindt dat werkgevers aangesproken mogen worden als het personeel vaak gevaarlijke sporten doet. Slechts 7% vindt dat dit mag als het personeel vaak op wintersport gaat.

Verduurzaming
Men vindt het belangrijk dat in de verzekeringssector aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Op een vijfpuntsschaal geeft men dit gemiddeld een score van 4,24, waarbij 83% het aspect met een vier of vijf beoordeelt. Wel besteedt het intermediair volgens verzekeraars te weinig aandacht aan duurzaamheid. Omgekeerd vindt het intermediair dat verzekeraars daar juist teveel aandacht aan besteden.

Digitalisering
Men verwacht dat digitalisering ervoor zorgt dat er in de verzekeringssector efficiƫnter gewerkt kan worden (74%) en er kostenreductie plaats kan vinden (71%). Tegelijkertijd denkt de helft dat het zorgt voor minder klantenbinding.

Bijna 6 op de 10 ziet voornamelijk nadelen in de AVG. Het maakt alles moeizaam en wordt te vaak als argument gebruikt om iets niet te mogen/kunnen doen.

Benieuwd naar het hele rapport? Bekijk het via onderstaande button.