Miles Research heeft samen met partner Trendpanel bekeken hoe we met elkaar omgaan in Nederland. Er spelen zoveel zaken de laatste jaren die een impact hebben op het maatschappelijk debat; van corona tot oorlog, energiecrisis, inflatie, stikstofcrisis en protesterende boeren. We lijken daardoor steeds meer verdeeld. We onderzochten het. Helaas bleek het gevoel vooraf (meer dan) juist.

Meer spanning
Het eerste dat opvalt is dat bijna 90% zegt meer spanning te ervaren dan 5 jaar geleden. Maar liefst 65% zegt zelfs veel meer spanning te ervaren. Als meest genoemde redenen voor deze toename in spanning komen de grote onvrede over beleid en verschillende crisissituaties, zoals de oorlog, inflatie en corona.

De grote meerderheid van ruim 85% vindt dat we minder goed met elkaar omgaan dan 5 jaar geleden. Ook dit wordt vooral toegeschreven aan slechte politieke keuzes ten tijden van grote crises en de mate van ongelijkheid. Ook sociale media en lage tolerantie naar elkaar zou hier aan bijdragen.

De toekomst
Wat vooral zorgelijk is, is dat driekwart van de mensen geen verbetering verwacht. Meer dan de helft verwacht zelfs dat we in de komende 10 jaar slechter met elkaar om zullen gaan. Bijna 70% denkt dat de samenleving alleen nog maar verder zal polariseren. Sociale media en het slechte voorbeeld van de politiek zouden hieraan bijdragen. Om beter met elkaar om te gaan moet er dus veel veranderen. De meesten geven aan dat het belangrijk is dat we met meer respect met elkaar omgaan, dat de crises worden opgelost en dat er sterker leiderschap getoond wordt.

Minder behoefte aan andere mening
Een kwart van de mensen kijkt ook negatiever tegen mensen aan met een andere mening. Dit valt op, men maakt zich zorgen om de polarisatie, maar zegt zelf ook minder tolerant te zijn. Op de vraag waar de oplossing ligt voor een betere samenleving, wordt de politiek het vaakst genoemd, door maar liefst 90% van de mensen. Wel erkennen de meesten ook de eigen verantwoordelijkheid van de burgers om samen voor een betere samenleving te zorgen.