In opdracht van de gemeente Deurne heeft Miles Research een Engagement Scan uitgevoerd. Dit is een kortcyclische, innovatieve tool waarmee een HR professional in staat is om snel de betrokkenheid van haar medewerkers in kaart te brengen en periodiek te volgen.

De meeste HR managers hebben tijdens de Coronaperiode goed ingespeeld op de nieuwe werkelijkheid en daarmee op de tevredenheid van werknemers. Met de Coronamaatregelen nog vers in het geheugen, liggen er nieuwe uitdagingen op het bordje van HR. Belangrijk is om het gevoel, de binding van werknemers vast te houden. Maar het gaat ook om uitdagingen als het aanleren van nieuwe vaardigheden, nieuwe manieren van werken (hybride) en eigenaarschap van medewerkers, waar een andere leiderschapsstijl passend bij is.

Allerlei vraagstukken waar de huidige HR manager mee worstelt. De HR manager is steeds meer een partner voor de lijnmanager. De lijnmanager moet in gesprek blijven met zijn mensen. Hij kent zijn mensen immers het beste. De HR manager levert de tools en inzichten om een effectieve continue dialoog te stimuleren.

De Engagement Scan van Miles Research is een ideaal instrument om dit te faciliteren. Een innovatieve technische tool die speciaal is ontwikkeld voor elke moderne organisatie die net dat stapje extra wil zetten. Een instrument dat vooral eenvoudig werkt en de dialoog in de organisatie opgang brengt, stimuleert, monitort en borgt.

De gemeente Deurne is als organisatie in ontwikkeling. We zijn Samen op Pad. Om goed te weten waar we succesvol zijn en waar onze uitdagingen liggen heeft in december 2021 een eerste meting van de Engagement Scan plaatsgevonden. Deze resultaten geven goed weer wat er leeft en speelt binnen onze organisatie. Zo zien we waar we succesvol zijn en waar we nog het verschil kunnen maken. Om de ontwikkelingen in de te kunnen volgen vinden we het belangrijk om de meting ieder half jaar te herhalen. Samen met de ondersteuning van Miles Research maken we dit mogelijk. Dit geeft onze medewerkers de kans om te laten weten hoe zij aankijken tegen hun werk en de organisatie en hoe gemeente Deurne als werkgever daaraan kan bijdragen. Medewerkers kunnen hun betrokkenheid uiten en laten horen wat voor hun aandachtspunten en gewenste vervolg stappen zijn om tot verbetering te komen. Dit vinden we belangrijk. Want met oprechte aandacht voor de ander halen we het beste uit elkaar én bereiken we het beste voor Deurne. Want Deurne. Daar doen we het voor!

Lies van de Laar
P&O adviseur gemeente Deurne

Een sprekende use-case:
‘Samen op Pad’ is de naam van het programma van de gemeente Deurne waarin de gemeente aan de slag is gegaan met diverse thema’s zoals bijvoorbeeld bewustwording, gedragsverandering, werkdruk en eigenaarschap. Voor de gemeente Deurne was de Engagement Scan de ideale technische oplossing om het startpunt op de verschillende thema’s in kaart te brengen, maar ook om vorderingen periodiek te blijven meten. De resultaten van nieuwe metingen zijn er telkens al binnen een dag na afloop van de nieuwe meting, en worden beschikbaar gesteld via een helder en interactief dashboard (PowerBI). De Engagement Scan maakt gebruik van een korte maatwerksurvey waaraan het niet alleen leuk is om deel te nemen, maar het is ook in enkele minuten in te vullen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!