PERIODIEK INZETBAARHEIDS-
ONDERZOEK (PIO)

Een belangrijk onderdeel is het samen werken aan duurzame inzetbaarheid, door een goede balans aan te brengen tussen de verschillende belangen van werkgever en werknemer. Dat vraagt maatwerk en staat of valt met de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers op basis van wederzijds vertrouwen. Het PIO (Periodiek Inzetbaarheid Onderzoek) is het instrument dat deze dialoog tot stand brengt en richting geeft aan de gespreksonderwerpen van leidinggevende en medewerker.

 

Het PIO is op basis van praktijkervaring in het werkveld ontwikkeld. Aan de hand van een online vragenlijst, wordt onder werkenden in organisaties in Nederland gemeten hoe het staat met de ervaring en beleving bij de onderwerpen tevredenheid, betrokkenheid, vitaliteit, competenties en de verandering van werk en omgeving.

 

Wilt u nog meer informatie over PIO? Klik dan op de link

Miles Research