Zoeken
  • Miles Research

Tip van de maand: Engagement creëren, versterken en vasthouden

Volgens sommige wetenschappers ontstaat engagement vanzelf, wanneer de omstandigheden optimaal zijn, wanneer de leiders inspirerend zijn, wanneer individuen de ideale plaats vinden waarin ze hun sterktes kunnen benutten. Engagement is echter een complex onderwerp en een uitdagend doel wat beter structureel gevoed kan worden. Daarom hebben we een overzicht met tips om dit proces te ondersteunen:


1. Ondersteun werknemers: Focus op de perceptie van werknemers met betrekking tot de ondersteuning die zij ontvangen van hun organisatie. Organisatie programma’s die zich richten op de behoeften en zorgen van werknemers (bijv. medewerkersonderzoek en focusgroepen) en die blijk van geven van zorg en steun (bijv. flexibele werkmogelijkheden) kunnen er voor zorgen dat medewerkers daarop reageren met hogere engagement2. Informeer/onderwijs de leiders: Leiders zouden het volgende moeten begrijpen:

- Het belang van engagement

- De voordelen van engagement (persoonlijk en voor de organisatie)

- Hun rol als leiders die inspireren tot engagement

- Leiderschapsstijlen die engagement kunnen versterken

- Het belang van het matchen van werknemers met werkzaamheden en omgevingen waarin zij naar verwachting het meest blij, engaged en succesvol zijn

- De omstandigheden (omgeving en persoonlijk) die kunnen leiden tot burn-out en disengagement.

- Het belang van sociale uitwisseling/wederkerigheid voor employee engagement


3. Onderzoek de wensen van medewerkers: Zoek, bijvoorbeeld door middel van een medewerkersonderzoek, uit welke hulpmiddelen, beloningen en voordelen het meest gewenst zijn bij medewerkers en welke de grootste kans hebben om een gevoel van verplichting te creëren waarop gereageerd wordt met hogere engagement. Het idee van ‘’voor wat, hoort wat’’.

4. Focus op carrière ontwikkeling: Help medewerkers hun sterktes en zwaktes te inventariseren. Persoonlijkheids- en competentie assessments kunnen hierbij helpen. Breng medewerkers regelmatig op de hoogte van diverse mogelijkheden binnen de organisatie. Moedig medewerkers aan om een plek te vinden in de organisatie waar ze de beste bijdrage kunnen leveren. Promoot vacatures actief intern en maak solliciteren gemakkelijk en risico-vrij.

5. Werk met wat je in huis hebt: Help medewerkers hun sterktes en zwaktes te inventariseren. Persoonlijkheids- en competentie assessments kunnen hierbij helpen. Breng medewerkers regelmatig op de hoogte van diverse mogelijkheden binnen de organisatie. Moedig medewerkers aan om een plek te vinden in de organisatie waar ze de beste bijdrage kunnen leveren. Promoot vacatures actief intern en maak solliciteren gemakkelijk en risico-vrij. 6. Moedig werk-privé balans aan: Uit onderzoek van Sonnentag (2003) bleek dat jaarlijkse vakanties te ver uit elkaar liggen om voldoende tot rust te komen. Medewerkers hebben regelmatige hersteltijd nodig om te re-energizen en re-engagen. Let op workaholism en neem wellness programma’s op in de secundaire arbeidsvoorwaarden.

7. Moedig relaties aan: Promoot formele en informele mogelijkheden voor medewerkers om elkaar te leren kennen op een persoonlijke basis. Overweeg team building oefeningen aan te bieden. Bemoedig een cultuur van vieren en kameraadschap.

8. Lange termijn visie: Employee engagement moet gezien worden als een lange termijn en continu proces om de staat van wederkerige onderlinge afhankelijkheid op te bouwen en in stand te houden.

9. Betrek de gehele organisatie: Engagement moet gezien worden als een brede organisatie- en cultuur strategie die betrekking heeft op alle lagen van de organisatie. Het is een serie van acties en stappen die de input en betrokkenheid vereist van alle leden van de organisatie als ook consistente, continue en duidelijke communicatie.

10. Consequent & Consistent handelen: Bewijs dat “you practice what you preach”.

19 keer bekeken

Miles Research