MILES RESEARCH B.V. EN UW PERSOONLIJKE DATA

Miles Research B.V. heeft onder meer grote financiële organisaties, zorginstellingen, industriële bedrijven, onderwijsinstellingen en arbodiensten als klant. Niet alleen vanuit de wetgeving, maar ook vanuit de achtergronden van onze klanten heeft Miles Research B.V. vanaf haar oprichting in 2007 alle inspanning gepleegd (persoons)gegevens te beschermen en met alle zorgvuldigheid te behandelen. De nieuwe wetgeving doet daar niets aan af. Uw persoonlijke data is bij Miles Research in veilige handen.

WAT DOET MILES RESEARCH OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN?

Welke activiteiten ondernemen wij onder meer om uw gegevens optimaal te beschermen

 

  • De verwerkersovereenkomsten / leveranciersovereenkomsten die wij met onze opdrachtgevers afsluiten zijn conform de nieuwe wetgeving;

  • Voor alle onderzoeksprojecten worden persoonlijke gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk. Hierover worden afspraken gemaakt met onze opdrachtgevers.

  • Miles Research B.V. laat zich twee keer per jaar testen in een zogenaamde penetratie-hackertest door Deloitte.

  • Miles Research B.V. werkt voornamelijk met leveranciers, als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens, die ISO 27001 gecertificeerd zijn. Zowel onze leveranciers als wijzelf worden onderworpen aan strenge audits om de infrastructuren te toetsen.

PRIVACY

Miles Research B.V. werkt conform de richtlijnen van ESOMAR en de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en voert marktonderzoek uit conform de richtlijnen zoals opgesteld door deze organisaties.

Miles Research B.V. is geen eigenaar van (persoons)gegevens en het is niet toegestaan dat Miles Research B.V. deze voor eigen doeleinden gebruikt. Miles Research (Verwerker) verwerkt (persoons)gegevens en antwoorden altijd in opdracht van haar opdrachtgevers (Verwerkersverantwoordelijke). Tevens is het niet toegestaan dat Miles Research B.V. deze gegevens aan iemand anders dan aan haar opdrachtgevers verstrekt. Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien. Echter verzoeken tot inzage of vernietiging van deze (persoons)gegevens en antwoorden kan Miles Research B.V. niet in behandeling nemen en hiervoor zal worden doorverwezen naar de opdrachtgever.

COOKIES & LEVERANCIERS

Miles Research B.V. maakt geen gebruik van cookies, anders dan voor de functionele werking van websites.

Voor haar onderzoeksprojecten maakt Miles Research B.V. in enige mate gebruik van onderzoekssoftware van derden (leveranciers). Deze leveranciers zijn altijd adequaat gecertificeerd (bij voorkeur ISO 27001), en met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt om de (persoons)gegevens adequaat te beschermen en misbruik te voorkomen.

Onze onderzoeksoftware is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van deze door ons beheerde informatie te beschermen. Persoonsgegevens worden alleen (tijdelijk) gebruikt om personen te kunnen benaderen voor onderzoek. Deze gegevens worden nooit gekoppeld aan gegeven antwoorden en zo snel als mogelijk na een onderzoeksproject verwijderd.

U kunt altijd contact met ons opnemen indien u vragen heeft over marktonderzoek.

Meer informatie is te vinden op:

GEGEVENSBESCHERMING

Op 25 mei 2018 trad de AVG, de nieuwe Europese wet over gegevensbescherming in werking. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aanzienlijk strengere eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Miles Research B.V. voldoet aan de eisen en plichten gesteld door deze Algemene Verordening.

 

Verder hebben er veranderingen plaats gevonden in de wet van gegevensbescherming waar Miles Research zich ook in heeft aangepast:

  • In het algemeen geldt dat organisaties alleen relevante persoonsgegevens in hun bezit mogen hebben en dat ze deze (op verzoek) sneller moeten verwijderen;

  • Persoonsgegevens moeten beter gedocumenteerd worden;

  • Er worden strengere eisen gesteld aan ICT-systemen en medewerkers die omgaan met persoonsgegevens;

  • Organisaties moeten beter kunnen uitleggen wat ze doen met persoonsgegevens;

Miles Research