RAPPORTAGES

De in huis ontwikkelde rapportageservice verzorgt het maken en (automatisch) verspreiden van periodieke rapportages in de vorm van Microsoft Office Documenten (Word, Excel, PowerPoint), met daarin de resultaten van bijvoorbeeld een continu-onderzoek of een managementrapportage. Deze rapportages worden volledig afgestemd op uw behoeften en voorzien van uw data. U kunt zelf bepalen voor wie de rapportages worden gemaakt en naar wie ze worden verstuurd. De rapportageservice vormt een aanvulling op het dashboard, maar kan ook als zelfstandig instrument worden ingezet. Ten behoeve van een periodiek overleg bijvoorbeeld.

Miles Research