Miles Research volgt samen met partner Trendpanel de oorlog in Oekraïne al vanaf voordat deze daadwerkelijk begon. Inmiddels hebben er 4 metingen onder Nederlandse burgers plaatsgevonden. De eerste enkele dagen voor de oorlog, de laatste hebben we net afgerond. Behalve de ontwikkelingen in de tijd hebben we deze keer ook de politieke voorkeur van respondenten meegenomen. Dit blijkt een stevige impact te hebben op de resultaten.

Verschillen in de tijd
Sinds de meting die 3 weken na de inval plaatsvond en de meest recente, heeft de oorlog zich alweer 5 weken verder ontwikkeld. De strijd lijkt meer van een ‘blitzkrieg’ naar een langer lopend conflict te gaan met een meer gerichte focus op het oosten van Oekraïne. Deze ontwikkeling zien we ook terug als we de resultaten van de metingen in de tijd vergelijken. Zo maken mensen zich bijvoorbeeld minder zorgen om de situatie in Nederland. Dit geeft 15% nog veel zorgen tegen 23% in de eerdere meting. Ook zijn de verwachtingen veranderd als het gaat om de duur van de oorlog. Waar de meerderheid net na het starten van de oorlog nog dacht dat deze minder dan 3 maanden zou duren denkt inmiddels bijna 40% dat de situatie een jaar of langer zal duren.

Een opvallend verschil is te zien bij de vraag of het Westen nog krachtiger moet optreden. Het percentage dat het hiermee eens is, daalde eerst van 57% net na het begin tot 43% drie weken na de inval. Inmiddels is dat juist weer gestegen naar 59%. Mogelijk heeft dit te maken met de berichten over de vele burgerslachtoffers in bijvoorbeeld Boetsja en Marioepol.

Waar sommigen hoopvol uitkeken naar een mogelijke coup in Rusland als oplossing van de situatie, is het percentage mensen dat dit ziet gebeuren gedaald. De mensen die dit vrij onwaarschijnlijk achten steeg van 14% naar 20%. Het percentage mensen dat dit meer dan 50% kans gaven, daalden van 50% naar 39%.

Verschillen op basis van politieke kleuring
Bij een aantal vragen zijn er duidelijke verschillen te zien gebaseerd op politieke voorkeuren. Opvallend daarbij dat vooral mensen die op dit moment op Forum voor Democratie zouden stemmen een sterk afwijkend antwoord patroon laten zien. Zij maken zich bijvoorbeeld veel minder zorgen om de Oekraïense bevolking. Van hen maakt 28% zich weinig zorgen tegen 5% gemiddeld. Stemmers op PvdA en SP maken zich juist veel meer zorgen dan gemiddeld.

Stemmers op Forum volgen het nieuws over de oorlog ook veel minder. Zo volgt 26% het nieuws helemaal niet, tegen 9% gemiddeld. Hier zijn het de VVD-stemmers en de SP-stemmers die het nieuws het meest volgen.

Ook over de rol van het Westen hebben Forum stemmers een andere mening. Zo vindt slechts 14% dat het Westen krachtiger zou moeten optreden. Gemiddeld vond 59% dit. Opvallend is dat juist linkse partijen als SP en Groenlinks een krachterige aanpak willen. (65% en 63%). Met name de visie op de schuldvraag is daarbij interessant. We vroegen in dit geval 100 punten te verdelen over ‘Rusland’, ‘Het Westen’ of ‘Oekraïne’ als verantwoordelijke voor de oorlog. Gemiddeld krijgt Rusland dan 64% van de schuld, Het Westen 21% en Oekraïne 16%. Dit geeft toch een meer genuanceerd beeld voor wat de schuldvraag dan wellicht verwacht. Voor mensen is het niet altijd zwart/wit. Wat verder opvalt is dat Forum stemmers in meerderheid het Westen de schuld geeft (46%) en daarna pas Rusland met 31%.

Tot slot zien stemmers op Forum voor Democratie ook een andere oplossing voor de energiecrisis. Op de vraag of we weer meer Russisch gas moeten importeren om de energiekosten omlaag te krijgen antwoord 75% van hen positief. Voor gemiddeld Nederland komt dit percentage slechts op 14%.

Voor meer informatie, bekijk het volledige rapport:

Bekijk het volledige rapport